Trang chủ » Xe tháng » Cho thuê xe 45 chỗ
Cho thuê xe 45 chỗ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe:
Đời xe: 2006
Màu xe: Đỏ Tím
Giá thuê tháng: 65.000.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 45 chỗ
Đời xe: 2008
Màu xe: Đỏ Tím
Giá thuê tháng: 70.000.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 45 chỗ
Đời xe: 2006
Màu xe: Trắng - Đỏ - Xanh
Giá thuê tháng: 65.000.000 VNĐ
Back To Top

     

FLOATLEFT