Trang chủ » Xe tháng » Cho thuê xe 35 chỗ
Cho thuê xe 35 chỗ
Thương hiệu: SAMCO
Kiểu xe: 35 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Trắng - Xanh
Giá thuê tháng: 45.000.000 VNĐ
Thương hiệu: SAMCO
Kiểu xe: 35 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Xanh
Giá thuê tháng: 40.000.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 35 chỗ
Đời xe: 1998
Màu xe: Trắng - Xanh
Giá thuê tháng: 40.000.000 VNĐ
Back To Top

     

FLOATLEFT