Trang chủ » Xe tháng » Cho thuê xe 29 chỗ
Cho thuê xe 29 chỗ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 29 chỗ
Đời xe: 2011 - 2013
Màu xe: Trắng Sữa
Giá thuê tháng: 31.300.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 29 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Trắng Sữa
Giá thuê ngày: 31.300.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 29 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Trắng Sữa
Giá thuê tháng: 31.300.000 VNĐ
Back To Top

     

FLOATLEFT