Trang chủ » Xe tháng » Cho thuê xe 16 chỗ
Cho thuê xe 16 chỗ
Thương hiệu: TOYOTA
Kiểu xe: 16 chỗ
Đời xe: 2011 - 2013
Màu xe: Trắng - Xanh
Giá thuê tháng: 29.000.000 VNĐ
Thương hiệu: TOYOTA
Kiểu xe: 16 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Trắng - Xanh
Giá thuê tháng: 29.000.000 VNĐ
Thương hiệu: MERCEDES
Kiểu xe: 16 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Xanh Trắng
Giá thuê ngày: 29.000.000 VNĐ
Thương hiệu: FORD
Kiểu xe: 16 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Trắng Bạc
Giá thuê tháng: 31.000.000 VNĐ
Back To Top

     

FLOATLEFT