Trang chủ » Xe tháng
Thương hiệu: TOYOTA
Kiểu xe: 4 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Trắng bạc
Giá thuê tháng: 23.500.000 VNĐ
Thương hiệu: TOYOTA
Kiểu xe: 4 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Đen - Trắng
Giá thuê tháng: 26.400.000 VNĐ
Thương hiệu: TOYOTA
Kiểu xe: 4 chỗ
Đời xe: 2011 - 2013
Màu xe: Đen
Giá thuê tháng: 50.000.000 VNĐ
Thương hiệu: TOYOTA
Kiểu xe: 7 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Trắng bạc
Giá thuê tháng: 26.000.000 VNĐ
Thương hiệu: TOYOTA
Kiểu xe: 7 chỗ
Đời xe: 2014
Màu xe: Trắng Bạc
Giá thuê tháng: 31.000.000 VNĐ
Thương hiệu: TOYOTA
Kiểu xe: 7 chỗ
Đời xe: 2011
Màu xe: Trắng Bạc
Giá thuê tháng: 26.400.000 VNĐ
Thương hiệu: MERCEDES
Kiểu xe: 16 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Xanh Trắng
Giá thuê ngày: 29.000.000 VNĐ
Thương hiệu: FORD
Kiểu xe: 16 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Trắng Bạc
Giá thuê tháng: 31.000.000 VNĐ
Thương hiệu: TOYOTA
Kiểu xe: 16 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Trắng - Xanh
Giá thuê tháng: 29.000.000 VNĐ
Thương hiệu: TOYOTA
Kiểu xe: 16 chỗ
Đời xe: 2011 - 2013
Màu xe: Trắng - Xanh
Giá thuê tháng: 29.000.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 29 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Trắng Sữa
Giá thuê tháng: 31.300.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 29 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Trắng Sữa
Giá thuê ngày: 31.300.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 29 chỗ
Đời xe: 2011 - 2013
Màu xe: Trắng Sữa
Giá thuê tháng: 31.300.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 35 chỗ
Đời xe: 1998
Màu xe: Trắng - Xanh
Giá thuê tháng: 40.000.000 VNĐ
Thương hiệu: SAMCO
Kiểu xe: 35 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Trắng - Xanh
Giá thuê tháng: 45.000.000 VNĐ
Thương hiệu: SAMCO
Kiểu xe: 35 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Xanh
Giá thuê tháng: 40.000.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 45 chỗ
Đời xe: 2006
Màu xe: Trắng - Đỏ - Xanh
Giá thuê tháng: 65.000.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 45 chỗ
Đời xe: 2008
Màu xe: Đỏ Tím
Giá thuê tháng: 70.000.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe:
Đời xe: 2006
Màu xe: Đỏ Tím
Giá thuê tháng: 65.000.000 VNĐ
Back To Top

     

FLOATLEFT