Trang chủ » Xe du lịch » Cho thuê xe 45 chỗ
Cho thuê xe 45 chỗ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 45 chỗ
Đời xe: 2006
Màu xe: Trắng - Đỏ
Giá thuê ngày: 5.000.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 45 chỗ
Đời xe: 2006
Màu xe: Xanh Trắng
Giá thuê ngày: 5.000.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 45 chỗ
Đời xe: 2006
Màu xe: Trắng - Xanh
Giá thuê ngày: 5.000.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 45 chỗ
Đời xe: 2008
Màu xe: Tím
Giá thuê ngày: 5.500.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 45 chỗ
Đời xe: 2006
Màu xe: Xanh
Giá thuê ngày: 5.000.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 45 chỗ
Đời xe: 2006
Màu xe: Trắn sữa
Giá thuê ngày: 5.000.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 45 chỗ
Đời xe: 2006
Màu xe: Trắng - Xanh
Giá thuê ngày: 5.000.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 45 chỗ
Đời xe: 2006
Màu xe: Đỏ Trắng
Giá thuê ngày: 5.000.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 45 chỗ
Đời xe: 2008
Màu xe: Đỏ Tím
Giá thuê ngày: 5.500.000 VNĐ
Back To Top

     

FLOATLEFT