Trang chủ » Xe du lịch » Cho thuê xe 35 chỗ
Cho thuê xe 35 chỗ
Thương hiệu: SAMCO
Kiểu xe: 35 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Xanh Trắng
Giá thuê ngày: 3.200.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 35 chỗ
Đời xe: 1998
Màu xe: Trắng - Đỏ
Giá thuê ngày: 3.200.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 35 chỗ
Đời xe: 1998
Màu xe: Trắng - Tím
Giá thuê ngày: 3.200.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 35 chỗ
Đời xe: 1998
Màu xe: Trắng
Giá thuê ngày: 3.200.000 VNĐ
Thương hiệu: SAMCO
Kiểu xe: 35 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Xanh Trắng
Giá thuê ngày: 2.500.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 35 chỗ
Đời xe: 1998
Màu xe: Xanh Trắng
Giá thuê ngày: 3.200.000 VNĐ
Thương hiệu: SAMCO
Kiểu xe: 35 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Hồng,Xanh
Giá thuê ngày: 3.200.000 VNĐ
Back To Top

     

FLOATLEFT