Trang chủ » Xe du lịch
Thương hiệu: Chervoret
Kiểu xe: 4 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Đen
Giá thuê ngày: 1.300.000 VNĐ
Thương hiệu: FORD
Kiểu xe: 4 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: đen
Giá thuê ngày: 1.300.000 VNĐ
Thương hiệu: TOYOTA
Kiểu xe:
Đời xe: 2013
Màu xe: Đen
Giá thuê ngày: 1.300.000 VNĐ
Thương hiệu: FORD
Kiểu xe: 4 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Đen
Giá thuê ngày: 1.300.000 VNĐ
Thương hiệu: MERCEDES
Kiểu xe: 4 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Đen
Giá thuê ngày: 1.300.000 VNĐ
Thương hiệu: MERCEDES
Kiểu xe:
Đời xe: 2013
Màu xe: Đen
Giá thuê ngày: 1.300.000 VNĐ
Thương hiệu: TOYOTA
Kiểu xe: 4 chỗ
Đời xe: 2008 -2012
Màu xe: Vàng
Giá thuê ngày: 1.200.000 VNĐ
Thương hiệu:
Kiểu xe:
Đời xe: 2013
Màu xe: Trắng - Đen
Giá thuê ngày: 1.700.000 VNĐ
Thương hiệu: FORD
Kiểu xe: 7 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Đen
Giá thuê ngày: 1.700.000 VNĐ
Thương hiệu: Chervoret
Kiểu xe:
Đời xe: 2013
Màu xe: Trắng Bạc
Giá thuê ngày: 1.700.000 VNĐ
Thương hiệu: FORD
Kiểu xe: 7 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Đen
Giá thuê ngày: 1.300.000 VNĐ
Thương hiệu: FORD
Kiểu xe: 7 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Đen
Giá thuê ngày: 1.700.000 VNĐ
Thương hiệu: TOYOTA
Kiểu xe: 16 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Đen
Giá thuê ngày: 1.600.000 VNĐ
Thương hiệu: MERCEDES
Kiểu xe: 16 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Trắng - Xanh
Giá thuê ngày: 1.600.000 VNĐ
Thương hiệu: FORD
Kiểu xe: 16 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Trắng bạc
Giá thuê ngày: 1.600.000 VNĐ
Thương hiệu: FORD
Kiểu xe: 16 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Trắng bạc
Giá thuê ngày: 1.300.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 29 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Trắng Sữa
Giá thuê ngày: 2.500.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 29 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Trắn sữa
Giá thuê ngày: 2.500.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 35 chỗ
Đời xe: 1998
Màu xe: Xanh Trắng
Giá thuê ngày: 3.200.000 VNĐ
Thương hiệu: SAMCO
Kiểu xe: 35 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Xanh Trắng
Giá thuê ngày: 2.500.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 35 chỗ
Đời xe: 1998
Màu xe: Trắng
Giá thuê ngày: 3.200.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 35 chỗ
Đời xe: 1998
Màu xe: Trắng - Tím
Giá thuê ngày: 3.200.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 35 chỗ
Đời xe: 1998
Màu xe: Trắng - Đỏ
Giá thuê ngày: 3.200.000 VNĐ
Thương hiệu: SAMCO
Kiểu xe: 35 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Xanh Trắng
Giá thuê ngày: 3.200.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 45 chỗ
Đời xe: 2006
Màu xe: Xanh Trắng
Giá thuê ngày: 5.000.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 45 chỗ
Đời xe: 2006
Màu xe: Trắng - Xanh
Giá thuê ngày: 5.000.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 45 chỗ
Đời xe: 2008
Màu xe: Tím
Giá thuê ngày: 5.500.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 45 chỗ
Đời xe: 2008
Màu xe: Đỏ Tím
Giá thuê ngày: 5.500.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 45 chỗ
Đời xe: 2006
Màu xe: Trắng - Xanh
Giá thuê ngày: 5.000.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 45 chỗ
Đời xe: 2006
Màu xe: Đỏ Trắng
Giá thuê ngày: 5.000.000 VNĐ
Back To Top

     

FLOATLEFT