Đặt xe trực tuyến
Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
04.39.94.74.34 08.38.86.86.65
YM :Kinh Doanh YM :Kinh Doanh
107/521 Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
info@hanavietnam.com
Thương hiệu: LEXUS
Kiểu xe: 7 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Đen
Giá thuê ngày: 7.000.000 VNĐ
Thương hiệu: TOYOTA
Kiểu xe: 7 chỗ
Đời xe: 2014
Màu xe: Trắng Bạc
Giá thuê ngày: 1.700.000 VNĐ
Thương hiệu: TOYOTA
Kiểu xe: 7 chỗ
Đời xe: 2014
Màu xe: Trắng Bạc
Giá thuê ngày: 1.700.000 VNĐ
Thương hiệu: TOYOTA
Kiểu xe: 4 chỗ
Đời xe: 2014
Màu xe: Trắng Bạc
Giá thuê ngày: 1.100.000 VNĐ
Thương hiệu: TOYOTA
Kiểu xe: 7 chỗ
Đời xe: 2014
Màu xe: Vàng Cát
Giá thuê ngày: 1.200.000 VNĐ
Thương hiệu: TOYOTA
Kiểu xe: 7 chỗ
Đời xe: 2011
Màu xe: Trắng Bạc
Giá thuê ngày: 1.200.000 VNĐ
Thương hiệu: TOYOTA
Kiểu xe: 7 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Trắng Bạc
Giá thuê ngày: 1.200.000 VNĐ
Thương hiệu: SAMCO
Kiểu xe: 35 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Xanh Trắng
Giá thuê ngày: 3.200.000 VNĐ
Thương hiệu: KIA
Kiểu xe: 7 chỗ
Đời xe: 2015
Màu xe: ĐEN
Giá thuê ngày: 30.000.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe: 29 chỗ
Đời xe: 2011 - 2013
Màu xe: Trắng Sữa
Giá thuê tháng: 31.300.000 VNĐ
Thương hiệu: TOYOTA
Kiểu xe: 4 chỗ
Đời xe: 2011 - 2013
Màu xe: Đen
Giá thuê tháng: 50.000.000 VNĐ
Thương hiệu: TOYOTA
Kiểu xe: 16 chỗ
Đời xe: 2011 - 2013
Màu xe: Trắng - Xanh
Giá thuê tháng: 29.000.000 VNĐ
Thương hiệu: HYUNDAI
Kiểu xe:
Đời xe: 2006
Màu xe: Đỏ Tím
Giá thuê tháng: 65.000.000 VNĐ
Thương hiệu: TOYOTA
Kiểu xe: 7 chỗ
Đời xe: 2011
Màu xe: Trắng Bạc
Giá thuê tháng: 26.400.000 VNĐ
Thương hiệu: TOYOTA
Kiểu xe: 4 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Đen - Trắng
Giá thuê tháng: 26.400.000 VNĐ
Thương hiệu: SAMCO
Kiểu xe: 35 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Trắng - Xanh
Giá thuê tháng: 45.000.000 VNĐ
Thương hiệu: LEXUS
Kiểu xe: 4 chỗ
Đời xe: 2014
Màu xe: Trắng
Giá thuê ngày: 5.000.000 VNĐ
Thương hiệu: TOYOTA
Kiểu xe: 4 chỗ
Đời xe: 2014
Màu xe: Đen
Giá thuê ngày: 1.500.000 VNĐ
Thương hiệu: AUDI
Kiểu xe: 4 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Trắng
Giá thuê ngày: 6.000.000 VNĐ
Thương hiệu: AUDI
Kiểu xe: 4 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Trắng
Giá thuê ngày: 6.000.000 VNĐ
Thương hiệu: MERCEDES
Kiểu xe: 4 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Đen
Giá thuê ngày: 6.000.000 VNĐ
Thương hiệu: MERCEDES
Kiểu xe: 4 chỗ
Đời xe: 2014
Màu xe: Đen
Giá thuê ngày: 3.500.000 VNĐ
Thương hiệu: TOYOTA
Kiểu xe: 4 chỗ
Đời xe: 2010
Màu xe: Đen
Giá thuê ngày: 1.200.000 VNĐ
Thương hiệu: LEXUS
Kiểu xe: 4 chỗ
Đời xe: 2013
Màu xe: Trắng - Đen
Giá thuê ngày: 6.000.000 VNĐ
Back To Top

     

FLOATLEFT